Thomson Polkolor Polska Sp. z.o.o., Piaseczno

-         systemy nadzoru i sterowania

-         remonty uruchomienie maszyn

-         systemy kontroli procesu i produktu

-         systemy rejestracji danych

-         konwertery sygnałów transmisji szeregowej RS232/RS485, RS422, Fiber optic

-         konwertery sygnałów analogowych

-         mikro procesowe urządzenia pomiarowe

Krakowskie Zakłady Automatyki – S.A., Kraków

-         sterowniki programowalne

-         rozdzielnice sygnałowe

-         konwertery sygnałów analogowych

-         konwertery sygnałów transmisji szeregowej RS232/RS485, RS422, LDB

-         specjalizowane konwertery standardów i protokołów transmisyjnych

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa

-         mikroprocesorowe urządzenia pomiarowe, kalibratory

-         remonty i uruchomienia urządzeń produkcyjnych

-         urządzenia sterujące

-         sterowniki programowalne

-         konstrukcje specjalistycznych urządzeń kontrolno-pomiarowych

Techmatrans S.A., Radom

-         systemy rejestracji danych procesowych

-         systemy nadzoru i sterowania

-         konwertery sygnału transmisji szeregowej RS232/RS485, RS422

-         mikroprocesorowe urządzenia pomiarowe

Siemens Building Technologies Sp. z o.o., Oddział Cerberus w Warszawie

-         specjalizowane konwertery standardów i protokołów komunikacyjnych  

Sauter Automatyka Sp. z o.o., Warszawa

-         konwertery sygnałów analogowych

-         rozdzielnice sygnałowe

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL Sp. z o.o., Warszawa

-         rozdzielnice sygnałowe

Sulzer Infra Gesellschaft mbH, Wiedeń, Austria

-         rozdzielnice sygnałowe

Polskie Koleje Państwowe

-         sterowniki programowalne

-         konwertery transmisji szeregowej RS232/RS422, LDB

IPS Europe B.V., Eindhoven, Holandia

-         konwertery transmisji szeregowej RS232 / Fiber Optic

Uniwersytet Lund, Szwecja

-         mikroprocesorowe urządzenia laboratoryjne

-         programowalne generatory mikroprądów

Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa, Warszawa

-          sterowniki programowalne

-         konwertery sygnałów transmisyjnych RS232 / Fiber Optic

Inni

-         konwertery sygnałów analogowych

-         konwertery sygnałów transmisyjnych

-         specjalistyczne urządzenia kontrolno – pomiarowe

-         sterowniki programowalne