Działalność firmy ESCO koncentruje się na usługach dla przemysłu i użytkowników specjalistycznych opracowań.

Realizowane są opracowania projektowe, oprogramowanie, konstrukcje i prototypy oraz produkcja urządzeń i uruchomienia na obiekcie.

Główne obszary działalności ESCO to:

·        konstrukcja i wytwarzanie specjalistycznych urządzeń kontrolno-pomiarowych

·        aplikacje w dziedzinie automatyki przemysłowej:

°           systemy nadzoru i sterowania

°           remonty i uruchomienia urządzeń produkcyjnych

°           konstrukcja maszyn i stanowisk

°           urządzenia i systemy kontroli procesu i produktu

°           systemy rejestracji danych procesowych

·        urządzenia pomocnicze automatyki:

°           konwertery sygnałów analogowych

°           konwertery sygnałów transmisji szeregowej RS232, RS422, RS485, Fiber Optic, LDB itp.

°           rozdzielnice sygnałowe

·        urządzenia mikroprocesorowe na bazie μC 8051:

°           specjalizowane konwertery standardów i protokołów komunikacyjnych

°           mikroprocesorowe urządzenia pomiarowe i kalibratory

°           sterowniki programowalne

·        inne:

°           ekspertyzy, doradztwo techniczne i konsultacje

°           działalność badawczo-rozwojowa w dziedzinie informatyki i automatyki